Om föreningen Selma

Selma Föreningen är en icke vinstdrivande, ideell förening

 

4.selma yeni logo

Föreningen Selma är en icke vinstdrivande, ideell förening som bildades 2006. Föreningens mål är att medverka till att medlemmarna tar en aktiv roll i det samhället de lever i, och tar initiativ till att utöka sitt sociala nätverk genom att ta kontakt och föra en god dialog med människor från olika samhällsgrupper. Föreningens medlemmar består av turkiskt-svenskt talande kvinnor. Visionen är att stärka medlemmarnas ställning och inflytande inom alla livsområden. Vidare att sammanföra människor med olika bakgrunder, väcka debatt och skapa forum för diskussioner om bl.a. utmaningar i vardagen genom diverse aktiviteter, seminarier, studiecirklar, resor, olika besök och studiebesök etc.

Föreningen strävar också efter att uppmuntra till frivilligt arbete och till välgörenhet, alltså att arbeta i folkrörelseandan, således skapa förutsättningar för sina medlemmar att påverka det samhälle de lever i. I enlighet med att sammanföra och stärka bandet mellan människor med olika bakgrunder, samt uppnå föreningens andra mål vill föreningen främja samarbete med relevanta aktörer i samhället; såväl offentliga som icke-offentliga. 

FaceBook  Twitter