Terapi genom filmer

film terapi 595x394FS anordnade ihop med LFL Lärcenter ett seminarium om terapi genom filmer. Medverkande

gäst var psykiatrikern Vedat Bilgiç. Han belyste bl.a. vilka roller man tar eller blir fördelad i

familjen som barn, och vilken inverkan detta får i vårt framtida liv. Under seminariet använde

han sig av filmsnuttar för att visa på vissa metaforer, vidare hur man som tredje person kan

betrakta sina handlingar och vilka konsekvenser dessa får genom att följa karaktärerna i

filmsnuttarna. En annan viktig punkt han lyfte var att många föräldrar som lever utanför

hemlandet gör misstaget att inta en kontrollerande och auktoritär inställning för att försäkra

sig om att ens barn bevarar sin kulturella och religiösa identitet, men att det optimala

egentligen är en kärleksfull relation.